text.skipToContent text.skipToNavigation
Đĩa tế bào

Nuôi cấy tế bào hoặc nuôi cấy mô là quá trình tế bào được phát triển trong điều kiện được kiểm soát, thường là bên ngoài môi trường tự nhiên của chúng. Danh mục vật tư cơ bản an toàn và đáng tin cậy của chúng tôi có thể giúp bạn chuyển tế bào, lọc và sử dụng cho nhiều ứng dụng khác.