text.skipToContent text.skipToNavigation
Thiết bị xử lý chất lỏng

Danh mục các thiết bị xử lý chất lỏng có sẵn. Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp bao gồm pipet và micropipet cjp cả phiên bản kỹ thuật số và điện tử, với đầu tip cố định hoặc dùng một lần; Thiết bị phân phối chất lỏng vào các giếng của microplate hoặc microtiter (Microplate hoặc Microtiter Plate Dispensers), Thiết bị xếp chồng và vận chuyển microplate (Microplate Stackers), Thiết bị xử lý (Handlers, và Thiết bị rửa (Washers); cùng với một loạt các hệ thống robot tự động một hoặc nhiều kênh.